Křesťanský internetový obchod

Mise - Ukrajina

Jmenuji se Pavel Turoň, jsem členem Církve Bratrské v Hrádku a rád bych vám představil službu do které nás s manželkou Bůh povolal. 

Jak to začalo: v roce 2014 jsem na modlitbách prožíval, že Bůh chce abych jel na Ukrajinu. Nevěděl jsem proč a co Bůh chce, abych tam dělal, ale řekl jsem Bohu, že mu chci sloužit tak jak On chce, kde chce a jak On chce. Na konci roku 2015 jsem ukončil 12 let práce u Městské Policie a v lednu 2016 jsme s Boží milostí mohli s manželkou jet na první cestu na Ukrajinu do Mukačeva. Pod Božím vedením za zvláštních okolností jsme se mohli v Mukačevu seznámit s pastorem Murzsou a jeho rodinou, který vede v 20km vzdálené vesničce Gať malý sbor v romské osadě. Mnoha potvrzeními nám Bůh ukazoval, že tato vesnička je místem, kde nás Bůh chce mít.
Později jsme se dozvěděli, že asi 2 roky se těch 13 lidí ve sboru modlí s důvěrou k Bohu o někoho, kdo by jim mohl pomoci v jejich nelehkém životě.

Naší službu bych rozdělil do 4 bodů: 
1, Pomoc materiální (potraviny, oblečení, boty, hračky, madrace, apod.) - lidé často neví co zítra dají svým dětem a sobě jíst, ale přesto s důvěrou Bohu předkládají své potřeby Jemu, který se i skrze naší pomoc o ně postará. Oblečení a boty mají ty co jim někdo dá. Když jsme chodili do jejich příbytků neviděl jsem u nikoho s dětí ani jednu hračku a některé děti spali na zemi.
2, Vyučování (vyučování Božímu slovu, zvěstování evangelia, práce a hry s dětmi, učení číst a psát) - ve sboru umí jen 3 dospělí číst a psát. Děti mohou chodit do školy, ale například v 1.třídě jsou děti od 7 - 11 let a učitelé je toho mnoho nenaučí. Často místo školy jdou děti s rodiči pracovat, aby něco vydělali na jídlo. 
3, Zázemí (oprava a vybavení sborového domu) - do dubna 2016 se lidé scházeli na shromáždění v chatrči v místnosti 3x3m. S Boží milosti se nám podařilo vykoupit pozemek s domem, který již může sloužit jak na shromáždění, tak pro práci s dětmi. 
4, Vztahy (přátelství, důvěra, naslouchání) - abychom mohli v lásce učit Božímu slovu, vzájemně se napomínat - potřebujeme budovat vztahy

V roce 2016 jsme mohli uskutečnit 19 cest na Ukrajinu. Můžeme v Gati prožívat mnoho Božích zázraků. Na páteční a nedělní shromáždění přichází 50 - 80 lidí. Na dětská shromáždění a hry přichází kolem 50-ti dětí. Mnoho dospělých a dětí mohlo přijmout Pána Ježíše do svého srdce a činit pokání. A díky Bohu pokaždé, když přijedeme, mohu vidět jak mohou tito lidé duchovně růst.
BŮH JE BOHEM ZÁZRAKŮ! 
Ani v nejmenším to není naše zásluha, ale můžeme být účastni působení Ducha Božího a moci evangelia, která mění lidské srdce a lidé se mohou učit být poslušní Božímu slovu. 

 Co můžeme dát Pánu Ježíši za to co pro nás udělal?  Jen mu sloužit. Jak často ale místo toho prosazujeme sami sebe, místo abychom sloužili jedni druhým.  Pokud chceme Bohu sloužit vyžaduje to zbavit se svých představ, názorů, své moudrosti a hledat Boží moudrost. Vidět lidi očima Pána Ježíše.            
Jednou jsem slyšel, že křesťan se nemůže nudit. Je to pravda! Bůh každému z nás připravil cestu na které můžeme s úžasem hledět, jak je Bůh dobrý, plný slitování, Bůh zázraků, stále stejný.

V roce 2017 jsou 3 oblasti, které věřím, že mi Bůh dává na srdce a s Jeho pomocí i skrze vaší službu, bych chtěl realizovat.

1)     Stavba nového sborového domu - místnost 10x5m, kterou teď používáme je již malá a 80 lidí se tam již těžko vejde.

2)     Otevření školy pro dospělé - abychom je mohli naučit číst a psát a tak si všichni mohli Bibli přečíst sami.

3)    Zprovoznění kuchyně pro děti - chtěl bych, prozatím alespoň 1 x týdně vařit pro děti ve sboru polévku - pro kterou si mohou po škole přijít všechny děti ve vesnici a přitom je můžeme doučit tomu čemu ve škole neporozuměli a mít s nimi dětské shromáždění na kterém mohou slyšet evangelium.

Spolupodílet se na službě můžete přispěním na účet Diakonie CB Hrádek.
Číslo účtu: 1686207309/0800  variabilní symbol: 2016 
Pro bližší informace můžete volat na tel.: 776 566 950 nebo psát na e-mail: mise.turon@seznam.cz

Aktuální fotografie z naších cest na Ukrajinu na facebooku: https://www.facebook.com/pavel.turon.7
titulek.jpg
shromáždění.jpg
práce s dětmi.jpg
praktická pomoc.jpg
DĚTI.jpg
Vaření pro děti.jpg
škola Gať.jpg
výlet s dětmi.jpg
Tel. 776 566 950
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bible - Jan 3,16
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one